ماه: دی 1400

کند شدن بیل مکانیکی کوماتسو

کند شدن بیل مکانیکی کوماتسو

در هریک از بیل مکانیکی کوماتسو افت فشار، افت دبی، و یا درست عمل نکردن پمپ هیدرولیک ویا معیوب بودن موتور دیزل باعث کندی آن دستگاه می…
تماس با ما