ترین های کوماتسو

ترین های کوماتسو

ترین های کوماتسو

ترین های کوماتسو ترین های کوماتسو    PC 01                                                                   کوچکترین بیل کوماتسو     Operating weight  380 kg                                                       وزن کاری Flywheel horsepower            3.5 HP                                    قدرت موتور       PC8000                                                                    بزرگترین بیل کوماتسو…
ادامه مطلب
فهرست
تماس با ما