مقالات

توربوشارژ

توربوشارژ

www.fara hydraulic.com انواع توربو شارژها و نحوه کار آنها اینتر کولر- افتر کولر و سیستمهاي توربوشارژ اینترکولرها هواي بیرون را خنک می کند وبه موتور ارسال می کند. و از…
ادامه مطلب
فهرست
تماس با ما