تعمیرپمپ هیدرولیک هیوندا

پمپ هیدرولیک هیوندا سیستم هیدرولیک بیل های هیوندا یک سیستم نگاتیو میباشد که پمپ هیدرولیک در این سیستم به دوصورت کنترل میشود. 1- هیدرولیکی توسط رگلاتورهای پمپ 2-الکتریکی توسط شیر برقی تناسبی روی پمپ برای کنترل دقیق پمپ به صورت الکتریکی میبایست…