شير ايمني و شیر سیفتی
شیر کنترل کوماتسو
, , , ,

شیر کنترل کوماتسو

شیر کنترل کوماتسو سلکتور کوماتسو komatsu control valve   وظيفه شيارها در شیر کنترل کوماتسو- 1- نگهداري مقدار كمي روغن براي روغنكاري بدنه شير كنترل و اسپول 2- كمك به آب بندي 3-جذب و نگهداري ذرات خيلي ريز كثيفي و …
مدار هیدرولیک LS کوماتسو
, , , , , ,

مدار هیدرولیک LS کوماتسو

عملكرد شير LS تشخيص ميزان بار و كنترل دبي خروجي پمپ براساس فرمان شير كنترل درنتيجه دبي جريان خروجي متناسب با اختلاف فشارPLS     تنظيم خواهد شد شير LS يك شير انتخابي سه راهه است  كه در آن بر اساس اختلاف فشار وضعيت اسپول تغيير مي كند. …
شیرکنترل PC220-7
, , , , ,

شیرکنترل کوماتسو PC220-7

شیرکنترل کوماتسو PC220-7 شیرکنترل PC220-7 در اين نوع شير وقتي تمام اسپولها در حالت خلاص قرار داشته باشند ، روغني كه به سمت شير كنترل فرستاده شده است ، قبل از ورود به شير كنترل ، توسط شير بي بار كننده اي به تانك فرستاده مي شود . مداري كه شير …
سيفتي ولو شير كنترل Pc400-7
, , , , , ,

سيفتي ولو شير كنترل Pc400-7

سیفتی ولو شیرکنترل pc400-7 عملكرد شير ايمني (Safety ) وقتي جك در اثر نيروي خارجي به حركت وا داشته شود ( مثلاً وقتي سنگي به آرم برخورد كند). شير ايمني باز شده و فشار هيدروليكي بوجود آمده را به تانك بر مي گرداند تا سيستم صدمه وارد نشود .عملكر…