شير ايمني و شیر سیفتی
مدار هیدرولیک LS کوماتسو
, , , , , ,

مدار هیدرولیک LS کوماتسو

عملكرد شير LS تشخيص ميزان بار و كنترل دبي خروجي پمپ براساس فرمان شير كنترل درنتيجه دبي جريان خروجي متناسب با اختلاف فشارPLS     تنظيم خواهد شد شير LS يك شير انتخابي سه راهه است  كه در آن بر اساس اختلاف فشار وضعيت اسپول تغيير مي كند. …