نوشته‌ها

ترین های کوماتسو

تعمیرات هیدرولیک بیل های مکانیکی کوماتسو

تعمیرات هیدرولیک بیل های مکانیکی کوماتسو   تعمیرات هیدرولیک بیل های مکانیکی کوماتسوتعمیرات هیدرولیک بیل های مکانیکی کوماتسو یکی از ماشین آلاتی که در تمامی پروژه های ساختمانی و عمرانی کاربرد دارد بیل مکانیکی میباشد. بیل مکانیکی از ماشین …
پمپ هیدرولیک کوماتسو PC200-220/6
, ,

پمپ هیدرولیک کوماتسو PC200-220/6

  پمپ هیدرولیک کوماتسو PC200-220/6پمپ هیدرولیک کوماتسو PC200-220/6 پمپ هیدرولیک کوماتسودر تمامی سیستم هیدرولیک بیل های مکانیکی از پمپ های پیستونی فشار بالا استفاده شده است و تا فشار زیادی را تحمل کند و لیتراژ زیادی را وارد سیستم کند پمپ های هیدرولی…